Psykoterapi metode og teori - Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen

Teoretiske tilgange

Som ID Psykoterapeut arbejder jeg primært ud fra syv psykologiske tilgange. Hvilken tilgang jeg vil anvende i den enkelte session vil være helt afhængig af såvel klient som situation. Terapien skal nemlig tilpasses klienten – ikke omvendt:

 

Adfærdspsykologisk:

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi er blevet fejlprogrammerede.
Så løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi får ”afkodet” vores uhensigtsmæssige vaner og betingede reflekser og bliver ”omprogrammerede” til at handle på nogle måder, som giver os mere livskvalitet.

 

Kognitiv psykologi:

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi oplever verden gennem et filter af begrænsende overbevisninger og tolkninger af virkeligheden.
Så løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi får opløst nogle af vores selvbegrænsende holdninger og overbevisninger, og lærer at tolke virkeligheden på en ny måde, der fremmer vores kompetencer i forhold til at leve.  

 

Systemisk psykologi:

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi tildeler os selv og andre nogle uhensigtsmæssige roller og indgår i dysfunktionelle relationsmønstre.
Så løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi bryder med de uhensigtsmæssige roller, og lærer at relatere på en måde, som får os til at føle, at vi er en værdifuld del af helheden, og at vi hører til.

 

Psykodynamisk psykologi:

Vores problemer og udfordringer skyldes vores barndom og opvækst.
Så løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi får ryddet op i fortiden og får stoppet genudspilningen af fortiden i nuet.

 

Eksistentialistisk psykologi:

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi ikke vil se vores eksistentielle grundvilkår i øjnene.
Så løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi ser ensomheden, meningsløsheden og døden i øjnene og tager ansvaret for os selv og vores personlige frihed.  

 

Humanistisk psykologi:

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi er i livet for at lære og for at udfolde vores dybeste potentiale.
Så løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi lærer af alt, hvad vi oplever og får integreret de indre ressourcer, som vi skal bruge for at leve et godt liv og blive til endnu mere af det, vi allerede er.  

 

Transpersonel psykologi:

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi har mistet kontakten med det, der er større end vores individualitet og har glemt, hvem vi i virkeligheden er.
Så løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi i spirituel forstand vågner op og opdager, hvem og hvad vi i virkeligheden er.

MWL 1151

Metodiske redskaber

Som ID Psykoterapeut arbejder jeg med en hel vifte af forskellige terapeutiske metoder i min praksis. Jeg vil altid anvende den metode, som jeg vurderer er den bedst egnede i den aktuelle session. Mine metoder vil derfor variere fra situation til situation og fra klient til klient. De mange metoder, som jeg kan benytte mig af, kan for overskuelighedens skyld inddeles i 6 overordnede indfaldsvinkler til psykoterapi:

 

Samtaleterapi:

Samtaleterapien er en den første og vigtigste forudsætning for at skabe en fortrolig og tillidsfuld kontakt til min klient. Først når min klient føler sig helt tryg i det terapeutiske og har en oplevelse af, at jeg kan rumme og acceptere dem, vil de kunne åbne sig og arbejde med det, som er svært for dem. Endvidere er samtaleterapien afgørende for at skabe overblik over klientens situation. Samtidig har samtaleterapien et bevidstgørende formål, som kan gøre mine klienter i stand til at anskue deres vanskeligheder og smertefulde problemer på nye måder og samtidig finde nye løsninger.  

 

Kropslæsning:

Kroppen er som en åben bog for en psykoterapeut, der er god til at læse kropssprog. Med vores kropsholdning, bevægelsesmønstre, fysiske symmetri eller asymmetri osv. fortæller vi nemlig, uden selv at vide det en historie om, hvad der foregår i vores inderste. Derfor indgår kropslæsning også som et af mine metodiske redskaber.  

 

Drømmetydning:

Både det vi drømmer om natten, og det vi går og fantaserer eller dagdrømmer om, kan bruges kreativt i psykoterapi. Klienters drømme og fantasier kan være en fascinerende indfaldsvinkel til at bevidstgøre dem om ellers ubevidste følelser og behov, og til at integrere uudnyttede ressourcer eller løse indre konflikter.

 

Tegne-terapi:

Vi kan ikke lave så meget som bare en enkel tegning eller hurtig skitse, uden at vi ubevidst kommer til at fortælle noget om vores personlighed, psykiske balancer og ubalancer, stærke og svage sider osv. Farvevalg, former, stregens karakter, fokus og balance i tegningen fortæller alt sammen noget om vores psyke. Ved hjælp af tegne-terapi som metodisk redskab kan jeg hjælpe mine klienter med at blive mere bevidst om sine blokeringer, og til at få fat i de indre ressourcer, som skal til, for at han eller hun er i stand til at lave positive forandringer i sit liv.

 

Rollespil og psykodrama:

Når vi bevidst indlever os i og udspiller bestemte sider af vores egen og andre menneskers personlighed, kan vi for det første opdage nye sider af os selv og forløse dybe følelsesmæssige spændinger. For det andet kan vi få forskellige sider af vores psyke som ellers er i konflikt med hinanden, til at hænge sammen på en harmonisk og livgivende måde. Dette anvender jeg rollespil og psykodrama til i mit psykoterapeutiske virke.

 

Krops-psykoterapi:

Da både følelsesmæssige spændinger, chok og traumer lejrer sig i kroppen, er det afgørende for mange menneskers terapiforløb, at de får arbejdet med deres krop. På samme måde er det nødvendigt, at kroppens latente energi-ressourcer frigøres, hvis vi vil forøge vores vitalitet og livsglæde. Derfor anvender jeg en bred vifte af krops-psykoterapeutiske metoder spændende fra afslapnings og jordforbindelses-øvelser til udtryks- og afreageringsøvelser og metoder til at forløse chok og traumer, der har sat sig som kroniske spændinger i kroppen.

Hvad kan jeg hjælpe med

Læs mere her

Kontakt mig her

Kontakt mig