Individuel terapi

Jeg tilbyder individuel terapi og overordnet kan man sige, at: 

Jeg hjælper mennesker med at opdage deres sande jeg samt komme i kontakt med deres power og potentialer, så de kan leve præcis det liv, som for netop dem er allermest meningsfyldt og glædesfyldt og hvorfra de kan være den allerstørste inspiration for andre.

Måske oplever du forvirring, vrede eller angst/frygt? Eller det kan være, at du føler dig trist/depressiv (måske uden rigtig at vide hvorfor)? Det kan også være, at du mærker rastløshed eller en følelse af, at der mangler retning eller mening i dit liv? Eller i de ting, som foregår omkring os alle sammen i verden lige nu? Du er måske bekymret for fremtiden og/eller har svært ved at finde DIN retning og DIN måde at navigere i det hele på? Eller måske ved du det allerede, men har svært ved helt at finde modet til at stå ved dig selv og at sætte sunde grænser for dig selv? Det kan også være, at du oplever nye former for konflikter og uoverensstemmelser i dine relationer til partner, familie, venner eller kollegaer? Måske føler du, at I ikke forstår hinanden, eller at I ser forskelligt på mange aspekter - og måske også, at I glider væk fra hinanden? Måske smerter det dig, og måske har du svært ved at finde ud af, hvordan du skal navigere i det?

Jeg kan hjælpe dig med at forløse gamle traumer, blive bevidstgjort om egne uhensigtsmæssige mønstre og begrænsende overbevisninger og få helet op på gammel smerte, som f.eks. følelser af skyld, skam, at være forkert, utilstrækkelig eller uønsket.  Jeg kan guide dig til indsigter i dig selv, som tydeliggør hvad netop DINE drømme, længsler, følelser, grænser og behov består af.

Dermed vil du komme tættere på dit sande jeg samt komme i kontakt med dine styrker og potentialer. Du vil på denne måde oparbejde mere mod til at udleve præcis det liv, som for dig er det helt rigtige – og når du gør det, vil du opleve en højere grad af grundlæggende glæde og mening.

Jeg kan altså hjælpe dig med en lang række forskellige problemstillinger, hvor min overordnede intention altid vil være at hjælpe dig med at lære din sande kerne bedre at kende samt at hjælpe dig med at finde et oprigtigt mod til at leve derfra (det er faktisk for de fleste forbundet med en del - bevidst eller ubevidst - frygt at gøre det). Disse problemstillinger kan eksempelvis være:

 • relationelle problemstillinger til partner, familie, venner, kollegaer m.m.
 • følelse af manglende mening og glæde
 • manglende mod til at stå ved dig selv
 • over-tendens til at "please"
 • angst og frygt
 • lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
 • livshæmmende overbevisninger og forestillinger
 • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
 • chok og traume
 • spirituelle kriser og spirituel udvikling
 • eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab
 • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer

 

Merethe Boegh N 16
Merethe Boegh 017

Jeg anvender en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange. Vil du læse mere om dem?

Teoretiske og metodiske tilgange