Cookie- og Persondatapolitik samt Samtykkeerklæring | Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen - Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen

Cookie- og Persondatapolitik samt Samtykkeerklæring

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver. Du finder alle nødvendige kontaktoplysninger nedenfor:

ID Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen MPF
Vesterbro 18, kld.
9000 Aalborg
Tlf.: 41606114
CVR-nr.: 40061207

Mail: kontakt@psykoterapeutmerete.dk

Jeg indsamler personoplysninger i en række situationer. Jeg er meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan jeg behandler de personoplysninger, jeg indsamler, når du eksempelvis bruger min hjemmeside, tilmelder dig mit nyhedsbrev eller retter henvendelse til mig på min hjemmeside, sociale medier eller e-mail. Endvidere kan du læse om, hvordan jeg noterer og behandler oplysninger om dig, når du er i et psykoterapeutisk forløb hos mig. D

Når du accepterer min cookies- og persondatapolitik ved anvendelse af kontaktformularen på min hjemmeside afgiver du samtidig samtykke til, at jeg behandler og opbevarer dine personoplysninger. Samtykket er frivilligt, og der stilles ikke krav om samtykke for at være i forløb hos mig. Hvis du ikke ønsker at afgive samtykke, kan du kontakte mig via mail eller du kan ringe til mig (i stedet for at anvende kontaktformularen på min hjemmeside).

 

E-bog og Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig e-bogen tilmelder du dig samtidig nyhedsbrevet fra Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du samtykke til at modtage nyheder, tilbud, information om nye produkter og services, invitationer til arrangementer mv.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet samt tilbagekalde dit samtykke.

 

Samtykkeerklæring

Ved accept af min cookies- og persondatapolitik ved anvendelse af kontaktformularen på min hjemmeside afgiver du samtidig samtykke til, at jeg behandler og opbevarer dine personoplysninger i form af navn, hjemmeadresse, telefonnummer, emailadresse, afregningsoplysninger samt løbende data om den enkelte session.

Samtykket er frivilligt, og der stilles ikke krav om samtykke for at være i forløb hos mig. Hvis du ikke ønsker at afgive samtykke, kan du kontakte mig via mail eller du kan ringe til mig (i stedet for at anvende kontaktformularen på min hjemmeside).

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Dette kan du gøre ved at kontakte mig via mine kontaktoplysninger, som fremgår øverst. Herefter vil jeg ophøre med at behandle dine oplysninger til det nævnte formål.

 

Vedr. Cookies

Mine hjemmeside anvender de såkaldte ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og evt. målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte Google Analytics, Youtube o.lign.

 

Vedr. personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter min hjemmeside, indsamler og behandler jeg en række informationer. Det sker f.eks. ved at du klikker ind på noget af mit indhold, hvis du benytter min kontaktformular, kontakter mig via facebook eller e-mail.

Det er typisk følgende typer af oplysninger, der bliver indsamlet og behandlet: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail.

Jeg opfordrer dig til, at du ikke sender mig nogle følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail, Facebook eller min hjemmeside, f.eks. cpr. nr., kontooplysninger eller helbredsforhold.

 

Sikkerhed

Jeg behandler dine personoplysninger fortroligt, og har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Ud over at jeg har adgang til dine personoplysninger, har jeg ligeledes givet adgang til en række databehandlere. Jeg bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), jeg får løst eksternt. Jeg har indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal sikre et passende sikkerhedsniveau, og herunder at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.

 

Formål

Når du besøger min hjemmeside, indsamler jeg information om din brug af hjemmesiden med det formål at opsamle statistik. Når du benytter en kontaktformular på min hjemmeside, behandler jeg de angivne oplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Oplysningerne bruges blandt andet til at identificere dig som bruger og for at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender jeg oplysningerne til at optimere mine services og indhold.

 

Vedr. Persondatapolitik 

Hvilke oplysninger behandler jeg?

De data der indsamles er grundlæggende data som navn, adresse, mail, telefonnr, fødselsdata samt data, som har relevans for terapiforløbet. Eksempelvis civilstatus, personlige udfordringer, sygedomshistorik, parforhold, oplysninger omkring opvækst mv. Desuden samles løbende data om den enkelte behandling, mine korte refleksioner til det videre forløb samt aftaler mellem terapeut og klient fra session til session. Data indsamles og opbevares for, at jeg løbende og hele tiden på bedste måde kan støtte dig og hjælpe dig videre i forløbet ved at have overblik over behandlingsforløbet og have relevante data for behandlingen. Derudover har jeg behov for at have dine kontaktoplysninger.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Videregivelse af oplysninger

Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

Efter aftale med dig, kan jeg videregive data til samarbejdspartnere som kommuner, privat praktiserende læger, retten eller til andre efter forespørgsel eller hvor det skønnes relevant.
Som alle fagpersoner har jeg iflg. Ankestyrelsen skærpet underretningspligt for et barn eller ung i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

De oplysninger, som jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, som det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Data slettes senest 6 måneder efter afsluttet forløb.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Indsigt og klage

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes og opbevares. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@psykoterapeutmerete.dk

Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk