Psykoterapeut vs psykolog og psykiater - Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen

Psykoterapeut vs. psykolog og psykiater

Både psykoterapeuter, psykologer og psykiatere beskæftiger sig med menneskers mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk i forbindelse med en lang række problemstillinger. Der er dog også forskelle, som det kan være en stor hjælp at kende til, når man skal vurdere, om det er en psykoterapeut, en psykolog eller en psykiater, der bedst kan hjælpe en med de ting, der fylder netop nu.

Psykoterapeuter

Fælles for alle psykoterapeuter er, at de tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. Mange psykoterapeuter arbejder dog også med kroppen og sanserne på en lang række forskellige måder. Det er et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuter under uddannelse træner de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærker dem på egen krop. Dette foregår via både egenterapi, supervision og personlig udvikling. Mange færdiguddannede psykoterapeuter vælger endvidere at fortsætte både egenterapi, supervision og personlig udvikling efter endt uddannelse.

Mange vælger uddannelsen som psykoterapeut for at slå sig ned som selvstændig med egen praksis, mens andre gør det for at blive bedre til deres andet fag. Derfor kan man også beskrive uddannelsen som en efteruddannelse, som mange psykologer, læger, psykiatere, skolelærere, pædagoger, jordemødre og sygeplejersker tager for at styrke deres faglige profil.

Uddannelsen tager fire år på deltid og kræver egenbetaling.

Psykoterapeuter bliver uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst. Dog uddannes psykoterapeuter ikke til at håndtere svære psykiske lidelser og stille kliniske diagnoser. Derfor samarbejder mange psykoterapeuter også med både psykiatere og psykologer.

Psykologer

Psykologer tager også udgangspunkt i samtalen, men de er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. Der er intet krav i uddannelsen om, at psykologer skal have gået i egenterapi, have modtaget supervision eller have arbejdet med personlig udvikling. En autorisation som psykolog – som bl.a. fordrer supervision – kan tidligst opnås to år efter afsluttet kandidatuddannelse.

Mange psykologer har en efteruddannelse i psykoterapi.

Psykiatere

Psykiatere er læger med en specialuddannelse i psykiatri. Mange er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme, og en del psykiatere benytter også psykoterapeutiske metoder i deres samtaler med patienterne.

Modsat psykoterapeuter og psykologer kan psykiatere udskrive medicin til patienten. Derfor arbejder psykiatere ofte med personer med svære psykiske lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, hvor medicinsk behandling er nødvendig.

Psykiatere kan bl.a. tage en efteruddannelse i psykoterapi.

Ovenstående kan desuden læses på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside (se her).

Merethe Boegh 029

Psykoterapi

Jeg tilbyder individuel terapi og kan hjælpe med en hel række problemstillinger. 

Herunder negative tanker, depression, angst og lavt selvværd. 

Læs mere