ID Psykoterapet MPF Aalborg - Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen

En ID psykoterapeut

ID Psykoterapeut er en beskyttet titel og må alene anvendes af psykoterapeuter, der har gennemført den 4-årige psykoterapeut-uddannelse på ID Academy samt bestået den efterfølgende certificering.

ID Psykoterapeuter kan optages af Dansk Psykoterapeutforening og kan i så fald også kalde sig ‘Psykoterapeut MPF’, som ligeledes er en beskyttet titel. Titlen ’Psykoterapeut’ er derimod ikke en beskyttet titel.

En certificeret ID Psykoterapeut har som minimum gennemført et fireårigt forløb på ID Academy bestående af 1407 timers teori, terapeutisk færdighedstræning, egenterapi og supervision. Desuden har indehaveren af certifikatet demonstreret de menneskelige og faglige kvalifikationer, der karakteriserer en ID Psykoterapeut.

Fælles for alle psykoterapeuter er, at de tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. ID-psykoterapeuter har endvidere stort fokus på at arbejde med kroppen samt at identificere og integrere indre styrker og ressourcer.

 

Hvad er ID:

ID står for Integrativ Dynamisk. Det betyder, at ID Psykoterapeutuddannelsen er en holistisk/helhedsorienteret uddannelse, som kombinerer såvel en lang række psykologiske tilgange som en bred vifte af psykoterapeutiske og praktiske metodiske redskaber. De mange forskellige psykologiske teorier og metoder anskues altså ikke som modstridende i ID Psykoterapeutuddannelsen. Jo flere psykologiske vinkler og jo flere metodiske redskaber, der inddrages i terapien, jo mere fleksibelt, dynamisk og nuanceret kan vi nemlig arbejde med at udvikle det enkelte menneskes potentiale.

Rent praktisk betyder det, at terapeuten anvender de metoder og redskaber, der er relevante for netop det niveau den enkelte terapi session befinder sig på. Det giver en dynamisk proces, som åbner et rum med plads til dybtgående forandringsprocesser.

Noget af det helt unikke ved ID Psykoterapeut uddannelsen er således, at den har skabt en overordnet, dynamisk forståelsesramme, som gør ID Psykoterapeuter i stand til kreativt at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige terapiformer og udviklingssystemer. ID Psykoterapeut uddannelsen er karakteriseret ved, at spiritualiteten er med, samtidigt med, at uddannelsen er praktisk, jordbunden og baseret på videnskabeligt anerkendte terapi-metoder.

Du kan læse mere ID Psykoterapeutuddannelsen her.

Der findes en lang række forskellige psykoterapeut uddannelser i Danmark. 38 af psykoterapeutuddannelserne i Danmark er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og lever således op til en række kvalitetskrav (Du kan læse mere her). ID-psykoterapeut-uddannelsen er blot én af dem og er en af Danmarks mest anerkendte psykoterapeutuddannelser. Uddannelsen opfylder de statslige kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser, og har opfyldt de kriterier, som alle større psykoterapeut uddannelser i Danmark har gennemført via konsulentfirmaet Reflektor. Uddannelsen er endvidere godkendt af The European Association for Integrative Psychotherapi (EAIP) i London og The European Association for Psychotherapy (EAP) i Wien. Det giver mulighed for at få et internationalt anerkendt europæisk psykoterapeut-certifikat efter endt uddannelse.

Merethe Boegh 021

Hvad er forskellen mellem en psykoterapeut, en psykolog og en psykiater?

Læs mere her