Spirituel Psykoterapeut - Merete Bøgh Kristensen - Book tid online - Psykoterapeut Merete Bøgh Kristensen

Spirituel Psykoterapi

I sin grundlæggende form adskiller Spirituel Psykoterapi sig egentlig ikke fra ‘den almindelige’ Psykoterapi hos mig. 

Du får stadig terapi med den faglige, videnskabelige og holistiske dybde, som jeg har med mig som certificeret ID Psykoterapeut MPF. 

Du får stadig helt konkrete redskaber og metoder til at håndtere problemerne på en ny og bedre måde, så du rent faktisk føler, at det gør en forskel i din hverdag. 

Men er du et spirituelt menneske - eller er du spirituelt interesseret - og ønsker du et ekstra spirituelt lag på din terapi - så er det det, du får. 

Du kan også bruge Spirituel Psykoterapi til at opdage og udvikle din spiritualitet.

En spirituel forståelsesramme for din terapi

Jeg er selv et meget spirituelt menneske og har en stærk intuition, som jeg også altid anvender i terapien. 

Jeg tror på, at vi alle har en sjælsmission, som vi sagde ja til, før vi blev født, og at vi - bevidst eller ubevidst - søger efter den, indtil vi "finder den" og begynder at udleve den.

Og netop det elsker jeg at hjælpe mennesker med; at blive frie til at være sig selv og komme i kontakt med deres sjælsmission.

Jeg tror også på, at alt er energi, at alt hænger sammen, og at du langt hen ad vejen selv kan skabe din egen virkelighed; din ydre virkelighed er et spejl af din indre. 

Ved at få øje på og ændre dine ubevidste, begrænsende overbevisninger om dig selv og andre, opstår der indre frihed og vilje til at vælge, hvem du egentlig gerne vil være. Dermed får du også næsten ubegrænsede muligheder for at skabe dét liv, som er det rigtige for dig.

Det spirituelle åbner op for at udforske mange forskellige spørgsmål, fx:

  • Kan meget dybtliggende traumer og frygte være relateret til tidligere liv? 
  • Kan svære begivenheder være meningsfulde i den forstand, at man selv har valgt dem, før man kom hertil, fordi man skulle lære noget af det? 
  • Er det muligt at fornemme elskede mennesker, som man har mistet?
  • Er alt energi - og hvad betyder det, for det liv vi lever?
  • Er vi selv i stand til at skabe vores liv? 
  • Kan vi manifestere hvad som helst? Og hvordan gør vi så det? 
  • Hvis vi mærker tristhed og savner mening - kan det så være fordi vi endnu ikke har opdaget vores sjælsmission?

Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som vi kan udforske, hvis du ønsker en spirituel vinkel på din terapi.

Book din tid online lige her
Merethe Boegh 001

Terapi kan også hjælpe dig

Jeg hjælper mennesker med at slippe den fængslende følelse af at være forkert og i stedet blive frie til at være sig selv, så de kan leve præcis det liv, som for netop dem er allermest meningsfyldt og glædesfyldt.

Og herfra kan de være den allerstørste inspiration for andre.

Læs mere om terapien her
Merethe Boegh 013

Du er her for at gøre en forskel

Du er landet her på Jorden for at udleve en sjælsmission, som du har sagt ja til, før du kom hertil. Intuitivt ved du godt, hvad denne sjælsmission går ud på. Men dit bevidste sind har formentlig glemt det. 

Vil du vide mere om de 3 dimensioner i din spirituelle og personlige udviklingsrejse, som vil bringe dig tættere på din sjælsmission og dit autentiske selv?

Klik her og få e-bogen "Tænd din SJÆLESTRÅLE"