Individuel terapi

Jeg tilbyder individuel terapi og kan hjælpe dig med en lang række forskellige problemstillinger, eksempelvis:

 • Angst
 • lavt selvværd eller dårlig selvtillid,
 • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
 • livshæmmende overbevisninger og forestillinger
 • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
 • chok og traume
 • posttraumatisk stress
 • spirituelle kriser og spirituel udvikling
 • eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab
 • lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser
 • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer
 • parforholds- og familieproblemer og kriser
Merethe Boegh N 16
Merethe Boegh 017

Jeg anvender en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange. Vil du læse mere om dem?

Teoretiske og metodiske tilgange